חשיבות שירותיהם של מפקחי בניה


חברת סאגה מספקת לקשת רחבה של לקוחות שירותי מפקחי בנייה. שירותים אלו מהווים נדבך חיוני ונחוץ שתורם לייעול העבודות וביצוען המדויק בהתאם לתוכניות, ולעמידתן בהגדרות תקציב ולוחות זמנים. אנו מלווים את הפרויקט לכל אורכו החל משלבי התכנון המקדים ועד לעבודות גמר, וזאת בזמינות מרבית ובשקיפות מלאה מול הלקוח.

הצורך בפיקוח בניה


בניית מבנה לצורכי מגורים, מסחר או תעשייה הינה פרויקט יקר, מורכב וארוך המערב גורמים ואנשי מקצוע רבים. כפועל יוצא מכך, ביצועו המוצלח של הפרויקט דורש ידע רב בתחום ויכולת להשקיע זמן בניהולו ובפיקוח אחר התקדמותו, וכן עבור קבלת כל ההיתרים הנדרשים, איתור בעלי מקצוע  ותיאום העבודות בין הגורמים השונים. על מנת להבטיח את ניהולו הנכון, המדויק והיעיל של הפרויקט ללא חריגות וטעויות ישנה חשיבות רבה להזמנת שירותיהם של מפקחי בניה מומלצים ומנוסים כפי שיש לחברתנו לספק. המפקחים יבטיחו את איכות הבניה והתאמתה לתוכניות קיימות, תוך עמידה בלוחות זמנים ושמירה על מסגרות  תקציב.

תפקידם של מפקחי בניה

מפקחי בניה מטעמנו הינם אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים המבינים היטב את משמעותם של הליכי הבניה והעבודות השונות הנדרשות, וכן את כל היבטי החוק  והרישוי הנדרשים לפרויקט. המפקחים

דואגים שכל התנהלות הפרויקט תבוצע בהתאם להנחיות נדרשות באופן העונה לנתוני מפרטים טכניים ותוך עמידה בלוחות זמנים והגדרות תקציב. הלכה למעשה, מדובר בקשת רחבה של משימות ומטלות המשתנות במאפייניהן בהתאם לצרכים הספציפיים של כל פרויקט, והכוללות בין היתר את השירותים הבאים:

  • שלבי תכנון – בחירתה של מתכננים וליווי חתימת הסכמי עבודה, תכנון תקציבי, איתור ספקים ובעלי מקצוע וסיוע בקבלת היתרים ואישורים נדרשים.
  • עריכת תוכנית עבודה – התוכנית מפרטת את כל שלבי הפרויקט וכוללת תיאומים ודרישות מכל בעלי המקצוע והקבלנים השונים, כגון קבלני שלד, חשמלאים, אינסטלאטורים, אדריכל, מסגרים, נגרים, רצפים, אנשי איטום וצבעים.
  • פיקוח אחר עבודה שוטפת באתר הבניה בהתאם לדרישות החוק, תוכניות אדריכליות והנדסיות ורצונות הלקוח.
  • פיקוח אחר ספקים וטיב וכמות חומרי הגלם המשמשים בפרויקט.

הזמנת מפקחי בניה

להזמנת שירותי מפקחי בנייה מקצועיים ומנוסים שלא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר, ומעניקים יחס אישי לכל לקוח, צרו קשר עם חברת סאגה בטלפון 050-40826455.

בוא נדבר על הפרויקט הבא שלך!
054-366-0283 
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק